Turcja 2023 zasady wjazdu dokumenty podróży
dowód osobisty, paszport

Czy do Turcji potrzebny jest paszport? Wystarczy dowód osobisty

------------------------------------------------------------------------

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

Paszport TAK

Dowód osobisty TAK

Paszport tymczasowy TAK

Czy do Turcji potrzebny jest paszport w 2023?

Turcja zasady wjazdu na dowód osobisty lub paszport

Ambasada Turcji w Polsce 19.04.2022 poinformowała, że obywatele polscy mogą podróżować do Turcji na podstawie dowodu osobistego, co oznacza, że nie trzeba mieć paszportu podczas wyjazdu turystycznego trwającego maksymalnie 90 dni.

Wakacje w Turcji paszport nie jest potrzebny!

------------------------------------------------------------------------

Turcja na dowód osobisty, bez wizy

Od 19 kwietnia 2022 obywatele polscy przybywający do Turcji w celach turystycznych i tranzytowych, są zwolnieni z obowiązku wizowego i mogą przekraczać granicę na podstawie polskiego dowodu osobistego, mogą przebywać w Turcji nie dłużej niż 90 dni w okresie 180 dni.

Turcja jaka jest minimalna ważność dokumentu podróży?

Paszport/dowód osobisty musi być ważny przez co najmniej 60 dni dłużej niż dozwolony okres pobytu bezwizowego, czyli dokument podróży powinien być ważny przez minimum 150 dni, licząc od dnia pierwszego wjazdu do Turcji.

------------------------------------------------------------------------

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią do Turcji?

Funkcjonariusze tureckich służb na granicy czasami mogą poprosić o okazanie zgody rodziców na podróż.

Ponadto zgoda jest wskazana ze względu na konieczność decydowania o opiece medycznej lub wyrobienia paszportu tymczasowego po utracie paszportu.

Pisemna zgoda powinna być potwierdzona notarialnie, z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski.

 

Wymagania dotyczące wjazdu do Turcji w związku z pandemią COVID-19.

Aktualnie nie ma ograniczeń wjazdu do Turcji.

Więcej informacji dla podróżujących do Turcji na rządowej stronie: Informacje dla podróżujących do Turcji

------------------------------------------------------------------------

Ile musi być ważny dowód osobisty przed wyjazdem do Turcji?

Dowód osobisty lub paszport musi być ważny przez minimum 150 dni, począwszy od dnia pierwszego wjazdu do Turcji.